Tea tree oil “Mentosan” toothpaste

4,00 

Salt toothpaste with essential oil of Melaleuca alternifolia